SkedGo Pty Limited (ABN 38 140 031 456) on Palveluntarjoaja (ko. Palvelut määritellään Käyttöehtojen osiossa 2). Näissä “Käyttöehdoissa” esitetyt ehdot ja vaatimukset muodostavat SkedGo Pty Limited:n ja Palveluita “Käyttävän” (määritelty osiossa 2) henkilön väliset sopimusehdot.

 1. VIITTAUKSET “SINUUN” JA “MEIHIN” NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA

Jokainen seuraavista viittauksista näissä Käyttöehdoissa:

 1. ”me”, ”meitä”, ”meihin” tai ”meidän”, jne.: viittaa SkedGo Pty Limited:iin (ABN 38 140 031 456); ja
 2. ”sinä”, ”sinua”tai ”sinun”, jne.: viittaa Palveluita “Käyttävään” henkilöön
 3. MUITA MÄÄRITELMIÄ

JOKAINEN VIITTAUS NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA:

 1. ”Käyttäjään” (ja ”Käyttävä”, ”Käyttö”, jne.) yhdistettynä Palveluihin tai mihin tahansa muuhun, viittaa henkilöihin, jotka lataavat, asentavat, maksavat tai käyttävät Palveluita (mukaan lukien sisällön tuottaminen ja kaikki siihen liittyvä). Näiden Käyttöehtojen lukemista ei kuitenkaan lueta Palveluiden Käytöksi;
 2. ”Sisältöön” viittaa kaikkeen tietoon ja materiaaliin (mukaan lukien tekstit, data, analyysi, kuvat (myös liikkuvat), ääni, grafiikat, ohjelmistot, koodit, hyperlinkit, logot, tavaramerkit ja toiminnot);
 3. ”Ulkoiseen kohteeseen” viittaa ulkopuolisen omistamaan tai operoimaan sivustoon, ohjelmaan, sovellukseen tai kohteeseen;
 4. ”Henkilökohtaisiin tietoihin” viittaa kaikenlaiseen henkilökohtaiseen tietoon sinusta, jonka annat meille jakamalla, syöttämällä, lataamalla tai osallistumalla Palveluihin. Myös Palveluiden Käytön kautta selvitettävissämme olevat tiedot lukeutuvat näihin tietoihin. Henkilökohtaisiin tietoihin kuuluvat: tiedot, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa; väestöryhmätiedot; yhteystiedot; sosiaalisen median profiilitiedot; sosioekonomiset tiedot; taloudelliset tiedot; tiedot käyttämistäsi laitteista, teknologiasta ja ohjelmista; tiedot liittyen Palveluiden Käyttöön; tiedot henkilöistä, joihin pidät yhteyttä; ja tiedot mieltymyksistäsi, kiinnostuksenkohteistasi sekä maantieteellisestä sijainnistasi milloin tahansa;
 5. ”Palveluihin” viittaa joko yksittäisiin tai kaikkiin tarjoamiimme tai teettämiimme toimintoihin, tietoihin ja materiaaleihin (mukaan lukien Sisältö ja muut tuotteet), jotka sisältyvät tai kuuluvat osallisena johonkin tai kaikkiin seuraavista:
  1. (verkkosivusto): mikä tahansa verkkosivusto, jonka hakemistoista nämä käyttöehdot löytyvät tai jonka kotisivu löytyy seuraavien verkkotunnusten alta (tai jonka aliverkkotunnukset esiintyvät ennen ko. verkkotunnuksia tai jonka hakemistot esiintyvät ko. verkkotunnusten jälkeen) ”www.skedgo.com” tai ”http://tripgo.skedgo.com” tai ”tripgo.com” tai ”wotgo.com” (”Verkkosivustot”);
  2. (työkalut, mukaan lukien widgetit): mitkä tahansa työkalut, laitteet tai koodit (kaikki widgetit mukaan lukien), jotka on tehty tarjoamaan samanlaisia palveluita Ulkoisessa kohteessa kuin jokin tai kaikki Verkkosivustoista kohdassa 2.1(e)(i) (”Työkalut”);
 • (sovellukset): mikä tahansa sovellus (puhelimessa, tabletissa, tietokoneessa, tai muussa laitteessa), joka tarjoaa samanlaisia palveluita kuin jokin tai kaikki Verkkosivustoista kohdassa 2.1(e)(i) (”Sovellukset”);
 1. (API:t): mitkä tahansa mahdollistamamme ohjelmointirajapinnat (application programming interface; API), jonka avulla ohjelmakehittäjät voivat kehittää sovelluksia, jotka kommunikoivat tai vuorovaikuttavat yllä kohdissa (i), (ii) ja (iii) viitattujen Verkkosivustojen, Työkalujen ja/tai Sovellusten kanssa; ja
 1. ”Käyttöehtoihin”viittaa ehtoihin ja vaatimuksiin (sis. huomautukset, käytännöt, rajoitukset ja vastuuvapauslausekkeet), jotka sisältyvät tähän asiakirjaan, sekä muihin Palveluiden kautta ilmoittamiimme ehtoihin.
 2. EHTOJEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTOKSET
 3. Käyttö edellyttää ehtojen hyväksymistä:Jos haluat Käyttää PaIveluita, sinun tulee hyväksyä Käyttöehdot ja noudattaa niitä kaikkina aikoina. Jos et hyväksy Käyttöehtoja, ei sinulla ole lupaamme (etkä saa) Käyttää mitään Palveluistamme (mukaan lukien Sisältö ja Palveluihin liittyvät tai sisältyvät toiminnot) muuten kuin poistaaksesi Palvelut kaikista kohteista ja laitteista, joihin olet ne asentanut.
 4. Hyväksyminen:Hyväksyt Käyttöehdot:
  1. aina kun omistamasi tai käyttämäsi tietokone, serveri, puhelin, tabletti tai muu laite sisältää asennettuna yhden tai useamman Palvelukomponentin; ja/tai
  2. aina kun Käytät Palveluita mihin tahansa tarkoitukseen.
 5. Muutokset:Voimme milloin tahansa, oman harkintamme mukaan ja ilman etukäteisilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan heti kun ne on julkistettu tai lisätty osaksi Palveluita (tai muulla etukäteen kirjallisesti ilmoittamallamme tavalla). Koska Käyttöehdot sitovat sinua, tulee sinun tarkistaa ne aika ajoin ja varmistaa, että hyväksyt niiden uusimman version aina kun Käytät Palveluita.
 6. SALLITTU PALVELUIDEN KÄYTTÖ

Olettaen, että noudatat Käyttöehtoja kaikkina aikoina, myönnämme sinulle peruutettavissa olevan, kattavan, ei-alilisenssoitavan, siirrettämättömissä olevan luvan Käyttää Palveluita, mutta vain jos tarkoituksenasi on käyttää Palveluita niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen eikä mihinkään muuhun.

 1. OIKEUDET SISÄLTÄEN IMMATERIAALIOIKEUDET
 2. Meidän oikeutemme:Kaikki Palveluiden ja niihin liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien kaikkeen Palveluiden sisältämään, käyttämään, luomaan, tuottamaan ja tarjoamaan Sisältöön liittyvät oikeudet) ovat joko meidän omistamiamme tai meillä on kolmannen osapuolen lupa tai valtuutus käyttää niitä. Kyseisenlaiset immateriaalioikeudet ovat australialaisten ja kansainvälisten lakien suojaamia (mukaan lukien tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait).
 3. Sinun oikeutesi:Sinulle ei ole annettu eikä myönnetty mitään muita Palveluihin liittyviä oikeuksia (mukaan lukien immateriaalioikeudet sekä Palveluiden Sisältöön tai toimintoihin liittyvät oikeudet) paitsi ne mitkä on erikseen kirjallisesti mainittu Käyttöehdoissa.
 4. PALVELUIDEN HALLINTA

Hyväksyt, että voimme milloin tahansa oman harkintamme mukaan ja ilman etukäteisilmoitusta:

 1. Käyttöoikeus: rajoittaa oikeuttasi Käyttää Palveluita tai poistaa oikeuden lopullisesti; ja
 2. muutokset:muuttaa mitä tahansa tai kaikkia Palveluiden osa-alueita (mm. niiden ulkonäkö, Sisältö ja toiminnot), esimerkiksi julkaisemalla ja asentamalla päivityksiä laitteisiin, johon Palvelut on asennettu.
 3. RAJOITUKSET

Ilman kirjallista lupaamme, et saa tehdä etkä yrittää (etkä suorasti tai epäsuorasti pyytää, määrätä, etkä sallia ketään muuta tekemään tai yrittämään) mitään seuraavista asioista:

 1. kaupallinen käyttö:veloittaa maksua suorasti tai epäsuorasti Palveluiden Käytöstä tai mistään siihen liittyvästä;
 2. muokkaaminen:muokata yhtäkään Palvelukomponenttia millään tapaa (muuttamalla Sisältöä, toimintoja ja ulkonäköä, tai poistaa tiedoksiantoja kuten tekijänoikeusilmoituksia);
 3. kopiointi:kopioida, uudelleenjulkaista tai antaa käytettäväksi Palveluita tai mitään Palveluihin liittyvää Sisältöä minkään kanavan kautta (mukaan lukien yksityiset tai julkiset mediat kuten kovalevyt, tietokannat, internet, sanomalehdet, aikakauslehdet, televisio ja radio);
 4. kääntäminen, käsittely, parannukset tai soveltaminen:kääntää, takaisinkääntää (decompile), purkaa ohjelmakoodia, tai poimia Palveluiden tai niihin liittyvän Sisällön lähdekoodia tai parannella Palveluita ja niiden Sisältöä tai jäljitellä niitä;
 5. muiden harhauttaminen:tehdä mitään (kuten esittää väitteitä tai käyttää malleja tai koodeja kuten verkkosivuston kehyksiä) mikä saattaa harhauttaa tai huijata henkilöitä uskomaan, että Palvelukomponentteja tarjoaisi joku muu kuin me tai meidän valtuuttamamme henkilö; ja
 6. kiellot:Käyttää Palveluita tai mitään niihin liittyvää Sisältöä (mukaan lukien Sisältö, johon Palvelut perustuvat tai joka mahdollistaa Palveluiden tarjoamisen) millään seuraavista tavoista tai mihinkään seuraavista tarkoituksista:
  1. luvattomat käyttötarkoitukset: eli kaikki muut kuin Palveluiden alkuperäiset käyttötarkoitukset;
  2. luvaton käyttö: sisältää kaikenlaisen Palveluita häiritsevän tai estävän käytön sekä Palveluiden seuraavanlaisen Käytön tai sen yrityksen: (i) Käyttö muulla tavoin kuin tarjoamiemme käyttäjäliittymien ja ympäristöjen kautta tai tarjoamiemme työkalujen ja ohjeiden avulla; tai (ii) Palvelukomponenttien luvaton käyttö (sisältäen toimintoihin liittyvät komponentit sekä millaista tietoa tahansa sisältävät komponentit);
 • mainonta:joka mainostaa mitä tahansa muuta tuotetta tai palvelua kuin erityisen kutsun tai luvan saaneen kolmannen osapuolen tuotteiden tai palveluiden mainonta osana Palveluihin sisällytettyä mainostoimintoa;
 1. automatisoitu tietojen kerääminen:johon lukeutuu automatisoitu suurten tietomäärien kerääminen Palveluista tai niiden kautta (suurilla tietomäärillä viitataan määriin, jotka ylittävät normaalin, ei-kaupallisen käytön yhteydessä kerätyn tiedon määrän);
 2. vahinkoa aiheuttava käyttö:eli kaikenlainen Käyttö, joka on intressiemme vastaista (kuten Palveluiden Käyttäjien kannustaminen käyttämään muita samanlaisia, kilpailevia tai korvaavia palveluita);
 3. laiton käyttö:eli Käyttö, joka on minkä tahansa asiaankuuluvan lain mukaan laitonta;
 • loukkaava käyttö:eli Käyttö, joka loukkaa meidän tai kenen tahansa muun oikeuksia; tai
 • vaarallinen käyttö:eli Käyttö, joka millä tahansa tavalla (sis. Palveluiden Käytön mobiililaitteilla) häiritsee sinua aiheuttaen mahdollisia vaaratilanteita, kuten käyttö ajaessa tai isojen koneiden kanssa työskennellessä tai kun sinun tulee keskittyä ympäristöösi (mukaan lukien tilanteet, joissa sinun tulee noudattaa liikenne-, työpaikka- tai turvallisuusmääräyksiä).
 1. JOS TUOTAT SISÄLTÖÄ

Jos tuotat (tai haluat tuottaa) Sisältöä Palveluihin millä tahansa tavalla (kuten antamalla, postamaalla tai syöttämällä tietoja, tai antamalla työkaluja, koodia tai toimintoja saataville), tulee sinun hyväksyä seuraavat ehdot (ellei sinulla ole meidän aikaisempaa kirjallista suostumusta):

 1. ainoastaan sallitut käyttötarkoitukset:saat ainoastaan tuottaa Sisältöä Palveluihin niille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin, ja sellaisiin tarkoituksiin mihin sinulla on meidän kirjallinen lupamme;
 2. sinun tulee noudattaa Käyttöehtoja:sinun tulee noudattaa kaikkina aikoina Käyttöehtoja, mukaan lukien olemalla tuottamatta sellaista Sisältöä, joka rikkoo Käyttöehtoja (kuten osion 7 rajoituksia);
 3. olet vastuussa:olet laillisesti vastuussa ja vastuuvelvollinen kaikesta tuottamastasi Sisällöstä sekä panokseesi liittyvistä seuraamuksista ja tapahtumista;
 4. takuusitoumuksesi:takaat, että:
  1. vaadittavat oikeudet:sinulla on kaikki vaadittavat omistusoikeudet, luvat ja lisenssit (mukaan lukien luottamukselliseen tietoon liittyvät oikeudet, immateriaalioikeudet sekä tavaramerkki- ja tekijänoikeudet ja asiaan liittyvät moraaliset oikeudet) tuottaaksesi tuottamaasi Sisältöä; ja
  2. sisällön laatu:kaikki tuottamasi Sisältö: (i) on totuudenmukaista ja paikkansapitävää; (ii) ei loukkaa kenenkään oikeuksia (kuten luottamukselliseen tietoon liittyviä tai immateriaalioikeuksia); (iii) ei ole laitonta, uhkaavaa, syrjivää, häiritsevää, hyväksikäyttävää, hyökkäävää, häpäisevää, panettelevaa, siveetöntä, pornografista tai säädytöntä; (iv) ei ole vastoin mitään lakia eikä sitä ole tuotettu minkään oikeuden tai parlamentin halventamistarkoituksessa; (v) ei sisällä tietokoneviruksia eikä haittaohjelmia eikä muita haitallisia tai mahdollisesti haitallisia komponentteja; ja (vi) on käytettävissä vain ja ainoastaan niihin käyttötarkoituksiin, johon Palveluita on tarkoitus käyttää;
 5. meidän hallintaoikeutemme:voimme mistä tahansa syystä, milloin tahansa, harkintamme mukaan ja ilman etukäteisilmoitusta, muokata, estää tai poistaa minkä tahansa tuottamasi Sisällön;
 6. meidän oikeutemme: myönnät meille ikuisen, alilisenssoitavan, tekijänoikeusmaksuttoman, kattavan, maailmanlaajuisen lisenssin käyttää tuottamaasi Sisältöä (ja sinä takaat, että sinulla on kaikki oikeudet myöntää meille kyseisenlainen alilisenssoitava lisenssi) harkintamme mukaan (kuten kopioida, jakaa uudelleen, muokata, välittää, julkaista, lähettää, esittää julkisesti ja esitellä missä tahansa mediassa), olettaen, että käytämme lisenssiä ainoastaan tarjotaksemme, ylläpitääksemme, ymmärtääksemme, hallinnoidaksemme ja parannellaksemme Palveluita;
 7. moraaliset oikeudet:sinä suostut (ja takaat, että sinulla on kaikki oikeudet myöntää meille kyseisenlainen suostumus) tekemään seuraavat tuottamaasi Sisältöön liittyvät asiat: (i) et määrittele itseäsi tai ketä tahansa henkilöä kyseisen Sisällön tekijäksi; (ii) määrittelet jonkun muun henkilön kyseisen Sisällön tekijäksi; ja (iii) muokkaat, muutat tai käytät kyseistä Sisältöä meidän harkintamme mukaan (vaikka tämän tekeminen olisi kyseistä Sisältöä halventavaa tai vaikuttaisi kyseisen Sisällön tekijän maineeseen), olettaen, että pyydämme sinua tekemään niin ainoastaan voidaksemme tarjota, ylläpitää, ymmärtää, hallinnoida ja parannella Palveluita ja muiden palveluita, joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa liittyen meidän Palveluiden tarjoamiseemme tai sinun Palveluiden käyttöösi.
 8. TURVALLISUUS
 9. Sinun tilisi:Jos olet Palveluiden rekisteröitynyt tilaaja, saat tai voit luoda tilin, joka saattaa sisältää sisäänkirjautumistietoja, salasanoja ja muuta sinuun liittyvää tietoa (”Tili”).
 10. Tilisi käyttäminen:Et saa:
  1. paljastaa Tilisi salasanaa muille (et tarkoituksella, huolimattomuuttasi, etkä puutteellisten salasanan suojauksen kautta); tai
  2. antaa muiden käyttää Tiliäsi.
 11. Tilin turvallisuus:Rajoittamatta osioiden 14, 15 ja 16 vaikutuksia, olet täysin vastuussa kaikesta Tilisi kautta tapahtuvasta toiminnasta (ja ko. toiminnasta aiheutuvista seuraamuksista) vaikka joku muu olisi käyttänyt Tiliäsi, ja lupaat ilmoittaa meille heti kirjallisesti kaikesta Tiliisi liittyvästä luvattomasta käytöstä tai muista turvallisuusrikkomuksista.
 12. Luvaton käyttö:Et saa (itse tai toisen henkilön toiminnan kautta) suorasti tai epäsuorasti Käyttää tai yrittää Käyttää Tiliä, joka ei ole sinun.
 13. Luontaiset riskit:Myönnät olevasi tietoinen Palveluiden kautta tapahtuvan ja niihin liittyvän tiedonsiirron luontaisista riskeistä. Rajoittamatta osioiden 14, 15 ja 16 vaikutuksia, hyväksyt että emme takaa turvallista ja varmaa Palveluihin liittyvää tiedonsiirtoa sinulta tai sinulle.
 14. JOS KÄYTÄT PALVELUITA ULKOISESSA KOHTEESSA, TAI JOS MAINOSTAT

Jos käytät mitään Palveluista Ulkoisessa kohteessa (käyttämällä widgettiä tai mahdollistamaamme API:a), tai jos mainostat tai tarjoat mitä tahansa palveluita tai tuotteita Palveluiden kautta ohjaamalla Käyttäjän Ulkoiseen kohteeseen, seuraavat ehdot koskevat sinua yleisten Käyttöehtojen lisäksi:

 1. takuusitoumukset:takaat, että:
  1. vaadittavat oikeudet:sinulla on kaikki ko. käyttöön tai mainontaan vaadittavat oikeudet, luvat ja lisenssit (mukaan lukien immateriaalioikeudet); ja
  2. Sisällön laatu: mikään Ulkoisessa kohteessa oleva Sisältö: (i) ei ole valheellista, virheellistä eikä harhaanjohtavaa; (ii) ei loukkaa kenenkään oikeuksia (kuten luottamukselliseen tietoon liittyviä tai immateriaalioikeuksia); (iii) ei ole laitonta, uhkaavaa, syrjivää, häiritsevää, hyväksikäyttävää, hyökkäävää, häpäisevää, panettelevaa, siveetöntä, pornografista tai säädytöntä; (iv) ei ole vastoin mitään lakia eikä halvenna yhtäkään oikeusistuinta eikä parlamenttia; (v) ei sisällä tietokoneviruksia eikä haittaohjelmia eikä muita haitallisia tai mahdollisesti haitallisia komponentteja; (vi) eikä se salli Palveluiden Käyttöä muuhun kuin ainoastaan niihin käyttötarkoituksiin, johon Palveluita on tarkoitus käyttää; ja
 2. julkisuus:annat meille luvan tuoda julki ja mainostaa (myös verkkosivuillamme), että käytät Palveluitamme tai mainostat Palveluissamme (mukaan lukien termien ”as seen on” ja ”as used by” käyttö julkisesti), ja myönnät täten meille luvan käyttää nimeäsi, logoasi ja muita tavaramerkkejä ainoastaan tähän tarkoitukseen.
 3. YKSITYISYYS
 4. Annat meille luvan kerätä, varastoida, paljastaa (myös muille muissa maissa (USA, Eurooppa) Australian ulkopuolella) ja käyttää Henkilökohtaisia tietojasi sillä oletuksella, että teemme niin vain:
  1. pystyäksemme tarjoamaan, ylläpitämään, ymmärtämään, hallinnoimaan ja parantelemaan Palveluita ja muiden palveluita, joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa liittyen meidän Palveluiden tarjontaamme tai sinun Palveluiden käyttöösi; ja
  2. yllä olevan kohdan 11.1(a)(i) lisäksi ja sitä rajoittamatta, jos asiaankuuluvat lait sitä meiltä vaativat kaikissa maissa, missä Palveluita tarjotaan tai Käytetään.
 5. Annat meille kohdassa 11.1(a) määritellyn luvan vaikka emme olisi hyväksyneet tietosuojakäytäntöä. Kuitenkin, aina kun viittaamme Palveluissa tai niiden kautta noudattavamme mitä tahansa kirjallisia yksityisyyteen liittyviä käytäntöjä, keräämme, varastoimme ja käytämme henkilökohtaisia tietojasi kyseisiä käytäntöjä noudattaen.
 6. KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUT JA SYÖTTEET
 7. Rajoittamatta osioiden 13, 14, 15 ja 16 vaikutuksia millään tavalla, ymmärrät ja hyväksyt, että tietyt Palveluiden elementit voivat käyttää ja välittää Sisältöä, palveluita ja muita toimintoja (mukaan lukien varaus- ja maksunkäsittelytoiminnot), jotka ovat kolmannen osapuolen tarjoamia, ja että tämä rajoittaa meidän kykyämme hallinnoida Palveluiden laatua.
 8. Pakottavan lain sallimassa laajuudessa, emme hyväksy emmekä ole millään tavalla vastuussa tai vastuuvelvollisia kolmannen osapuolen tarjoamasta Sisällöstä, palveluista tai muista toiminnoista (ja niiden Käytöstä), joita sinä Käytät Palveluiden Käytön yhteydessä ja me Palveluiden tarjoamiseemme liittyen.
 9. LÄHETTEET (SISÄLTÄEN LINKIT JA MAINOKSET) JA SISÄLTÖ ULKOPUOLISISSA KOHTEISSA
 10. Viittauksella tässä osiossa 13:
  1. ”Lähetteeseen”viitataan linkkeihin, mainoksiin, lähetteisiin ja kaikkeen Sisältöön ja kaikkiin toimintoihin, jotka tiedottavat sinua jonkun muun kuin meidän tarjoamasta Sisällöstä, palvelusta tai tarjouksista tai ohjaavat sinut niiden pariin; ja
  2. ”Ulkopuoliseen Sisältöön”viitataan Sisältöön Ulkopuolisessa kohteessa, missä kyseinen Sisältö ei ole osana Palveluita (esimerkiksi kun palveluihin kuuluvaa widgettiä käytetään Ulkoisessa kohteessa, kaikki muu Sisältö widgettiä lukuun ottamatta luetaan Ulkopuoliseksi Sisällöksi osion 13 osalta).
 11. Pakottavan lain sallimassa laajuudessa: (i) emme hyväksy emmekä ole millään tavalla vastuussa tai vastuuvelvollisia mistään (mukaan lukien kaikenlaiset Sisällöt, tuotteet tai palvelut) Lähetteen seurauksena tai Ulkoisen Sisällön kautta saatavilla olevasta, Käytetystä tai ostetusta; ja (ii) jos Käytät tai ostat Sisältöä, tuotteita tai palveluita Lähetteiden seurauksena tai Ulkoisen Sisällön kautta, teet sen täysin omalla vastuullasi.
 12. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET
 13. (Ei väitteitä): Pakottavan lain sallimassa laajuudessa, emme esitä väitteitä emmekä anna takuita (liittyen saatavuuteen, esilläoloon, tarkkuuteen, sopivuuteen, turvallisuuteen, viruksettomuuteen, haittaohjelmattomuuteen, varmuuteen, tehokkuuteen, suorituskykyyn, luotettavuuteen, tukeen, parannuksiin, päivityksiin, myytävyyteen, kuntoon missä tahansa tarkoituksessa) Palveluihin liittyen (sisältäen kaiken kolmannen osapuolen tarjoaman Sisällön (ja sen Käytön), palvelut tai muut toiminnot, joita sinä Käytät Palveluiden Käytön yhteydessä ja me Palveluiden tarjoamiseemme liittyen).
 14. (Vain yleistä tietoa): Palvelut (kaikki Sisältö ja toiminnot, joita käytetään tai jotka ovat saatavilla Palveluiden kautta) tarjotaan yleisenä tietona eikä niihin pidä tukeutua:
  1. ammattilaisten tai asiantuntijoiden neuvojen sijasta; tai
  2. hätätilanteissa tai missään muussa tilanteessa, jossa Palveluihin liittyvä virhe tai puute (liittyen saatavuuteen, esilläoloon, tarkkuuteen, sopivuuteen, turvallisuuteen, viruksettomuuteen, haittaohjelmattomuuteen, varmuuteen, tehokkuuteen, suorituskykyyn, luotettavuuteen, tukeen, parannuksiin, päivityksiin, myytävyyteen, kuntoon missä tahansa tarkoituksessa) voisi aiheuttaa minkälaista tahansa vahinkoa asioille tai ihmisille (mukaan lukien sinulle).
 15. (Maailmanlaajuinen käyttö): emme esitä väitteitä, että Palvelut tai sinun Palveluiden Käyttösi noudattaisivat minkään Australian ulkopuolisen maan lakeja. Jos Käytät Palveluita Australian ulkopuolella/-lta, olet aina itse täysin vastuussa siitä, että Käyttösi on oleskelumaasi lakien mukaista.
 16. VASTUUVELVOLLISUUS
 17. (Rajoitukset): Pakottavan lain sallimassa laajuudessa, emme me, eivätkä meidän työntekijämme, virkailijamme, asiamiehemme ja alihankkijamme eivätkä heidän työntekijänsä, virkailijansa, asiamiehensä ja alihankkijansa, ole vastuussa tai vastuuvelvollisia menetyksistä tai vaurioista (rajoituksetta mukaan lukien millaiset tahansa suorat, epäsuorat tai seurauksista johtuvat menetykset tai vauriot, sekä voiton, tiedon tai mahdollisuuksien menetykset) niiden syystä riippumatta (säännös- tai sopimusperusteisuus, vahinko (sis. huolimattomuus) tai muu) liittyen sinun tai jonkun muun Palveluiden Käyttöön tai siitä johtuen.
 18. (Ei vaatimuksia): Pakottavan lain sallimassa laajuudessa, annat meille suostumuksesi, ettet tee meille minkäänlaisia vaatimuksia etkä nosta minkäänlaisia kanteita meitä vastaan liittyen Palveluiden tarjoamiseemme tai sinun Palveluiden Käyttöösi (mukaan lukien saatavuus, esilläolo, tarkkuus, sopivuus, turvallisuus, viruksettomuus, haittaohjelmattomuus, varmuus, tehokkuus, suorituskyky, luotettavuus, tuki, parannukset, päivitykset, myytävyys, kunto missä tahansa tarkoituksessa, sisältäen myös kaikki kolmannen osapuolen palvelut, joihin sinut ohjataan tai jolle altistut Käyttäessäsi Palveluita tai jotka liittyvät Palveluiden tarjoamiseemme).
 19. (Yläraja): Pakottavan lain sallimassa laajuudessa, jos vastuuvelvollisuuttamme (ja/tai työntekijöidemme, virkailijoidemme, asiamiehiemme ja alihankkijoidemme tai heidän työntekijöidensä, virkailijoidensa, asiamiehiensä ja alihankkijoidensa vastuuvelvollisuus) ei voida kiistää, on vastuuvelvollisuus siinä tapauksessa meidän harkintamme mukaisesti rajattu korvausvelvollisuudesta riippuen palveluiden uudelleentoimitukseen, palveluiden hinnan kustantamiseen, tuotteiden korvaamiseen tai korjaamiseen, tuotteiden korvaamisesta tai korjaamisesta aiheutuneiden kulujen maksamiseen, tai maksimissaan AUD500.00 yhteenlaskettuun kokonaissumman maksamiseen (yksittäisten korvaushakijoiden kaikkien Palveluihin liittyvien korvausvaatimusten yhteenlaskettu kokonaissumma).
 20. KORVAUSVASTUU
 21. Hyväksyt, että sinun tulee hyvittää meille tai meidän työntekijöillemme, virkailijoillemme, asiamiehillemme sekä alihankkijoillemme ja asiaan liittyville yhtiöillemme tai heidän työntekijöillensä, virkailijoillensa, asiamiehillensä ja alihankkijoillensa (”Hyvitettävät”) kaikki kulut (täysimääräisesti, sisältäen rajoituksetta kohtuullisen suuruiset oikeus- ja kirjanpitokulut), vauriot, menetykset ja vastuut, jotka ovat aiheutuneet kelle tahansa tai kaikille Hyvitettäville kenen tahansa alla olevan listan kohtiin liittyvän henkilön takia tai listan kohtien seurauksena tai väitettynä seurauksena:
  1. Palveluiden Käyttösi;
  2. mikä tahansa tekemäsi Käyttöehtojen piiriin kuuluvan väite- tai takuurikkomus;
 • Käyttöehtorikkomuksesi; tai
 1. mikä tahansa sinun tai virkailijoidesi, työntekijöidesi, asiamiestesi tai alihankkijoidesi Palveluihin liittyvään teko tai laiminlyönti (myös liittyen Palveluiden saatavuuteen, operointiin, ylläpitoon ja Käyttöön).
 1. Me toimimme kaikkien ”Hyvitettävien” (määritelmä kohdassa 16.1(a)) edunvalvojina osion 16 mukaisissa korvausvastuuasioissa ja voimme heidän niin pyytäessä toimia heidän puolestaan.
 2. STORE-SOVELLUKSET
 3. (määritelmät) Tässä osiossa:
  1. Laitteella tarkoitetaan mitä tahansa tai kaikkia Android-laitteita, Apple-laitteita, Blackberry-laitteita, ja Windows-laitteita;
  2. Android-laitteella tarkoitetaan laitetta, jossa on ”Android”-käyttöjärjestelmä, tai joka yleisesti liitetään Google Inc -yhtiöön tai tuotteisiin tai palveluihin, joita mainostetaan tai jotka ovat saatavilla seuraavilla sivustoilla: www.google.com tai Google Play Store (play.google.com) tai www.android.com;
 • Apple-laite on Apple Inc -yhtiön tarjoama laite, tai laite, joka yleisesti liitetään Apple Inc -yhtiöön tai tuotteisiin tai palveluihin, joita mainostetaan tai jotka ovat saatavilla seuraavilla sivustoilla: www.apple.com, ”iTunes” tai Apple ”App Store” (www.itunes.apple.com);
 1. Blackberry-laite on BlackBerry Limited -yhtiön tarjoama laite, tai laite, joka yleisesti liitetään BlackBerry Limited -yhtiöön tai tuotteisiin tai palveluihin, joita mainostetaan tai jotka ovat saatavilla seuraavilla sivustoilla: www.blackberry.com tai appworld.blackberry.com; ja
 2. Windows-laite on Microsoftin tarjoama laite, tai laite, joka yleisesti liitetään Microsoftiin tai tuotteisiin tai palveluihin, joita mainostetaan tai jotka ovat saatavilla seuraavilla sivustoilla: www.windows.com, www.microsoft.com tai www.windowscentral.com.
 1. (oikeudet) Jos käytät mitään meidän Palveluistamme sovelluksen tai ”appin” tai Laitteella olevan palvelun kautta, kaikki näiden Käyttöehtojen kattamat oikeutemme (ja tekemämme rajoitukset sekä meille hyödylliset rajoitukset) lasketaan kuuluvan lisänä, ei millään tapaa rajoittavina, muiden hyväksymiesi ehtojen (ko. sovelluksen tai palvelun latauksen tai käytön yhteydessä) meille myöntämille oikeuksille ja suojalle (sis. vastuuvelvollisuuteen liittyvät meille hyödylliset rajoitukset). Nämä hyväksymäsi muut ehdot myöntävät oikeuksia sovellusten ja palveluiden kehittäjille ja rajoittavat heidän vastuuvelvollisuuttaan liittyen sovellusten ja palveluiden käyttöön asianomaisella Laitteella (mukaan lukien Apple-laitteisiin liittyvä ”Licensed Application End User Licence Agreement”).
 2. (Apple-laitteiden sisällytetyt ehdot) Jos käytät mitään meidän Palveluistamme Apple-laitteella olevan sovelluksen tai ”appin” tai palvelun kautta, silloin Apple Inc -yhtiön ”Instructions for Minimum Terms of Developer’s End-User License Agreement” (apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/minterms/) -sopimukseen sisältyvät ehdot, väitteet, oikeudet ja velvollisuudet sisällytetään näihin Käyttöehtoihin. Näiden Käyttöehtojen sopimusosapuolet hyväksyvät, että Applen määrittelemät väitteet, oikeudet ja velvollisuudet ovat aivan yhtä sitovia kuin jos ne olisi kirjattuina näihin Käyttöehtoihin.
 3. POISTAMINEN
 4. Kesto: Käyttöehdot ovat voimassa aina siihen asti kunnes poistamme ne, ja voimme poistaa Käyttöehdot ja/tai oikeutesi Käyttää Palveluita milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.
 5. Poistamisen tapahtuessa: Jos poistamme Käyttöehdot tai jos poistamme sinun oikeutesi Käyttää Palveluita, poistamishetkestä lähtien:
  1. sinun tulee välittömästi poistaa Palvelut kaikista kohteista ja laitteista, joihin olet ne asentanut;
  2. sinun ei ole enää sallittua Käyttää Palveluita (ja saat Käyttää Palveluita ainoastaan poistaaksesi Palvelut yllä olevan kohdan (i) mukaisella tavalla); ja
 • kaikki sinua koskevat rajoitukset, kaikki myöntämäsi lisenssit ja luvat, kaikki antamasi takuusitoumukset ja korvausvastuut, sekä kaikki meidän vastuuvapauslausekkeemme ja vastuuvelvollisuutemme rajoitukset (kuten ne on määritelty Käyttöehdoissa) pysyvät voimassa.
 1. YLEISTÄ
 1. Mitättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus: Mikä tahansa osio tai kohta Käyttöehdoissa, jota voidaan pitää laittomana, mitättömänä, täytäntöönpanokelvottomana tai ei luvallisena minkä tahansa asiaankuuluvan meitä ja sinua sitovan lain perusteella, tullaan poistamaan Käyttöehdoista. Poistaminen ei vaikuta muiden osioiden tai kohtien pätevyyteen.
 2. Muutokset: Voimme tehdä Käyttöehtoihin muutoksia ainoastaan, jos ilmoitamme niistä kirjallisesti Palveluiden kautta. Sinä et voi muuttaa Käyttöehtoja.
 3. Koko sopimus: Käyttöehdot muodostavat aiheeseen liittyvän sopimuksen kaikkien osapuolien välillä syrjäyttäen kaikki aikaisemmat väitteet ja sopimukset.
 4. Siirtäminen: Et saa luovuttaa tai siirtää Käyttöehtojen sinulle antamia oikeuksia tai velvollisuuksia ilman kirjallista lupaamme. Annat meille suostumuksesi, että voimme harkintamme mukaisesti milloin tahansa: (i) uudistaa Käyttöehtojen mukaiset oikeutemme ja velvollisuutemme; ja/tai (ii) luovuttaa tai siirtää oikeuksiamme, tai muuten herättää kiinnostusta oikeuksiimme Käyttöehdoissa.
 5. Luopumisilmoitukset: Voimme luopua Käyttöehtoihin kuuluvista oikeuksistamme ainoastaan ilmoittamalla siitä sinulle kirjallisesti. Käyttöehtoihin kuuluvan oikeuden käyttämättäjättämistä ei lasketa siitä luopumiseksi.
 6. Sovellettava laki: Käyttöehtoihin sovelletaan Australian New South Walesin osavaltion lakeja, ja hyväksyt kyseisen osavaltion tuomioistuimen yksinomaisen tuomiovallan.
 7. Tulkinta: Viittauksilla henkilöön tarkoitetaan mitä tahansa kokonaisuutta ja tämän seuraajia ja nimityksiä; määriteltyjen termien merkitys on sama riippumatta niiden kieliopillisesta muodosta; yksikkömuodoilla viitataan monikkoon ja päin vastoin; termien ”mukaan lukien” ja ”sisältäen” käyttö ei ole rajaavaa.